Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
01/2019Dohoda o uznaní vlastníckych právPrevod majetku
budova s.č. 109, na parcele 535/1
Obec Lom nad Rimavicou25.06.2019-Dohoda o uznaní vlastníckeho práva s obcou Lom nad Rim.
01/2020
02/2020
03/2020Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a POSlužby BOZP o POIng. Miroslav Vrabec07.05.2020Zmluva o BOZP a PO