Zmluvy

Zmluvy na odpredaj pozemkov sú zverejnené v hlavnom menu, pod záložkou majetok obce.

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
01/2022Zmuva o prevode majetku do vlastníctva obcePrevod NB a tlačiarneDEUS24.01.2022-Zmluva o prevode výpočtovej techniky
02/2022Zmluva o združenej dodávke elektrinyElektrická energiaStredoslovenská energetika, a.s.02.05.2022Obec Sihla Zmluva (1)
Priloha Zmluvy
cennik standard 22-24 III.
03/2022Zmluva č. 805/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotáciefinančná dotáciA na Jarmo 2022Banskobystrický samosprávny kraj12.05.20223 000Zmluva_805_Obec Sihla
04/2022Zmluva o združenej dodávke el. energieNehnuteľnosť -viacúčelová budova SČ 109Stredoslovenská energetika, a.s.12.05.2022Podľa cenníka, ktorý je prílohou zmluvyZmluva o združenej dodávke el. energie SC 109
05/2022Kúpna zmluvaNehnuteľnosť
E KN 9/46, 9/47
-16.05.2022363KupnaZmluva OBEC SIHLA_ final (R) EKN 9-46, 9-47,