Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
01/2019Dohoda o uznaní vlastníckych právPrevod majetku
budova s.č. 109, na parcele 535/1
Obec Lom nad Rimavicou25.06.2019-Dohoda o uznaní vlastníckeho práva s obcou Lom nad Rim.
01/2020
02/2020
03/2020Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a POSlužby BOZP o POIng. Miroslav Vrabec07.05.2020Zmluva o BOZP a PO
04/2020Zmluva-pracovná zdravotná službaZdravotný dohľadMG PZS, s.r.o., IČO 3629714317.07.2020Zmluva - pracovná zdravotná služba
05/2020Dohoda č. 11/2020/MPODohoda o prechode pozemkov v dočasnej správeSR - Okresný úrad BB22.07.2020-Dohoda č. 11-2020-MPO